Stad

Møteplass for helsefremmande dialog mellom pårørande og fagfolk

MØTEPLASS er ein arena for eit likeverdig møte og gjensidig læring mellom pårørande og fagfolk, der pårørande sin situasjon er i fokus.
Her møtast pårørande og fagfolk til ein likeverdig dialog om korleis det er å leve tett på familiemedlemmer med psykiske utfordringar, og korleis hjelpeapparatet fungerer innan det psykiske
helsefeltet.

MØTEPLASS blir drifta i eit samarbeid mellom LPP og
• helseføretak
• lærings- og meistringssenter
• kommunar
• brukarorganisasjonar, brukarstyrte senter eller andre lokale/regionale aktørar

Dato
17. september 2020
Tid
17:30 - 20:30
Stad
Rådhuset Stad kommune - Kantine 2. etasje

TID/STAD: Torsdag 17.september 2020, kl. 17.30-20.30 – Eid Rådhus – Kantine 2. etasje
TEMA: «Covid-19 Kva konsekvensar har det hatt/fått for deg som pårørande?»
PÅMELDING til:

  •  Kristin Heimlid Øiestad– Tlf: 92 62 10 76 – E-post: kristin.oiestad@stryn.kommune.no
  •  LPP v/ Astrid Gytri – Tlf: 90 13 89 82 - E-post: lpp.sfj@lpp.no

Arrangør

LPP - Landsforening for Pårørende innen Psykisk helse

Kontakt

LPP v/ Astrid Gytri – Tlf: 90 13 89 82 - E-post: lpp.sfj@lpp.no