Stad

Møteplass for innspel - kartlegging av friluftsområde

Hjelp oss å kartlegge alle friluftsområde i Stad kommune!

Aktivitet er ei kjelde til glede, overskot, fysisk og psykisk mestring, venskap og felleskap. For Stad kommune er det viktig å legge til rette for at alle som ønskjer det har reelle moglegheiter for å utøve organiserte eller eigenorganiserte idretts- og friluftsaktivitetar i Stad kvar dag!

Arbeid med Stad kommune sin kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er no i gang, og i høve dette ønsker vi innspel på alle små og store områder i kommunen som nyttast til friluftsliv. Vi treng di hjelp for at kartlegginga skal bli så god som mogleg!

Møt oss i innbyggjartorget i Selje torsdag 24. september kl 13-18.

https://stad.kommune.no/nyhende/kartlegging-av-friluftsomrader.5505.aspx

Dato
24. september 2020
Tid
13:00 - 18:00
Stad
Innbyggjartorget i Selje

Arrangør

Stad kommune

Kontakt

Arild Vonheim