Stad

Skogdag i Selje

Tema for dagen er:

  • Verdien av skogen
  • Etablering av ny skog
  • Sitkagran (produksjon og bruk)
  • Stell av ungskog
  • Vegbygging
  • Tilskotsordningar
  • Skogfond
  • Tap ved for tidleg hogst

Det er ope for alle.

Sjå meir informasjon her 

Dato
20. september 2021
Tid
17:00 - 19:00
Stad
Selje (klubbhuset til idrettslaget)

Arrangør

Skogselskapet Sogn og Fjordane

Kontakt

Skogselskapet i Sogn og Fjordane