Stad

Møteplass for helsefremmande dialog mellom pårørande og fagfolk

Klikk for stort bilete 

TEMA: «Avmakt i møte med psykisk helsevern.»

PÅMELDING til:

  • Kristin Heimlid Øiestad– Tlf: 92 62 10 76 – E-post: kristin.oiestad@stryn.kommune.no
  • LPP v/ Astrid Gytri – Tlf: 90 13 89 82 - E-post: lpp.sfj@lpp.no

Du er hjarteleg velkomen også utan påmelding.

Dato
8. november 2021
Tid
17:30 - 20:30
Stad
Rådhuset Stad kommune - Kantine 2. etasje

MØTEPLASS er ein arena for eit likeverdig møte og gjensidig læring mellom pårørande og fagfolk, der pårørande sin situasjon er i fokus. Her møtast pårørande og fagfolk til ein likeverdig dialog om korleis det er å leve tett på familie- medlemmer med psykiske utfordringar, og korleis hjelpeapparatet fungerer innan det psykiske helsefeltet.

MØTEPLASS blir drifta i eit samarbeid mellom LPP og

  • helseføretak
  • lærings- og meistringssenter
  • kommunar
  • brukarorganisasjonar, brukarstyrte senter eller andre lokale/regionale aktørar

Arrangør

LPP - Landsforening for Pårørende innen Psykisk helse

Kontakt

Kristin Heimlid Øiestad– Tlf: 92 62 10 76 – E-post: kristin.oiestad@stryn.kommune.no