Stad

Informasjonsmøte for bebuarar i nærområde til Stad skipstunnel

I samband med planlegging for bygginga av Stad skipstunnel blir det arrangert informasjonsmøte for bebuarar som bur nært inntil det som vil være anleggsområda.

Dato
17. januar 2022
Tid
18:00 - 20:00
Stad
Kjøde skule

På møtet vil Kystverket orientere om:  

  • Pågåande prosessar og framdrift  
  • Konsekvensreduserande tiltak 
  • Tankar om avbøtande tiltak for bebuarar 
  • Generell informasjon om det som skjer, og som vil skje fram mot byggjestart.  

 

Les meir her