Stad

Møteplass for helsefremmande dialog mellom pårørande og fagfolk

TEMA: «Sorg – Når livet ikkje vart som forventa»

Dato
1. februar 2022
Tid
17:30 - 20:30
Stad
Rådhuset Stad kommune - Kantine 2. etasje

MØTEPLASS er ein arena for eit likeverdig møte og gjensidig læring mellom pårørande og fagfolk, der pårørande sin situasjon er i fokus. Her møtast pårørande og fagfolk til ein likeverdig dialog om korleis det er å leve tett på familie- medlemmer med psykiske utfordringar, og korleis hjelpeapparatet fungerer innan det psykiske helsefeltet.

MØTEPLASS blir drifta i eit samarbeid mellom LPP og

• helseføretak
• lærings- og meistringssenter
• kommunar
• brukarorganisasjonar
, brukarstyrte senter eller andre lokale/regionale aktørar

Arrangør

LPP - Landsforening for Pårørende innen Psykisk helse

Kontakt

Kristin Heimlid Øiestad– Tlf: 92 62 10 76 – E-post: kristin.oiestad@stryn.kommune.no