Pårørandeskule demens - dagens tema: Pårørande fortel frå eigne erfaringar

 Pårørandeskulen er eit tilbod til deg som har eit familiemedlem med minnesvikt eller demenssjukdom

Dato
4. oktober 2022
Tid
17:30 - 20:30
Stad
Dagstova på Bryggja omsorgsenter 1. etg

Gjennom faglege forelesingar og samtalegrupper får du kunnskap om demens, og kva følgjer dette kan ha for den demente og for deg som pårørande. Du treff andre pårørande i same situasjon og fagpersonar med kompetanse på området. Tilbodet gjeld for pårørande i heile Stad kommune.

Dagens tema: Pårørande fortel frå eigne erfaringar

Det blir matservering på kvart møte.

Arrangør

Stad kommune v/hukommelseteamet

Kontakt

Gunn Alis Sødermann tlf 57 86 20 35