Stad

Kurs i Mestring av Belastning (KiB)

Kurs i Mestring av Belastning - KiB, er utarbeidd for personar som ønskjer å betre evna til å meistre belastingar i arbeidsliv og privatliv. Målgruppa er derfor alle som har ei form for belasting som medfører at dei ønskjer eller vil ha nytte av å utvikle meistringsevna si.

Målet med kurset                                   
Å lære metodar og teknikkar som kan nyttast for å betre meistring av belasting knytt til arbeids- og privatliv. Meistring handlar om det ein gjer for å handtere belasting.

Meir informasjon om kurset finner du her (DOC, 101 kB)

Dato
27. oktober 2022
Tid
17:00 - 19:30
Stad
Stad rådhus

Arrangør

Stad kommune og Stryn Kommune

Kontakt

Inger Lise Nordnes, tlf 906 22 590