Stad råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Møtet er under planlegging. Tid og stad kan bli endra.

 

Dato
5. juni 2023
Tid
Varar heile dagen
Stad
Stad rådhus