Utvalsmøte for areal og eigedom

Møtet er under planlegging

Dato
6. juni 2023
Tid
Varar heile dagen
Stad
Stad rådhus