Stad

TEMA: «Medavhengigheit. Kan omsorg bli feil?»

MØTEPLASS er ein arena for eit likeverdig møte og gjensidig læring mellom pårørande og fagfolk,

der pårørande sin situasjon er i fokus.

Her møtast pårørande og fagfolk til ein likeverdig dialog om korleis det er å leve tett på familie-

medlemmer med psykiske utfordringar, og korleis hjelpeapparatet fungerer innan det psykiske

helsefeltet.

Dato
6. mars 2023
Tid
17:30 - 20:30
Stad
Stad rådhus, Nordfjordeid - Kantina 2.etg.

Arrangør

LPP - Landsforening for Pårørende innen Psykisk helse

Kontakt

Kristin Heimlid Øiestad– Tlf: 92 62 10 76 – E-post: kristin.oiestad@stryn.kommune.no