PÅRØRANDESKULE DEMENS 2023

Pårørandeskulen er eit tilbod til deg som har eit familiemedlem med minnesvikt eller demenssjukdom. Gjennom faglege forelesingar og samtalegrupper får du kunnskap om demens, og kva følgjer dette kan ha for den demente og for deg som pårørande.

Du treff andre pårørande i same situasjon og fagpersonar med kompetanse på området. Tilbodet gjeld for pårørande i heile Stad kommune. Det blir matservering på kvart møte.

Dato
21. september 2023
Tid
17:30 - 20:30
Stad
Dagstova Bryggja

TEMA FOR DEI ULIKE SAMLINGANE:

Torsdag 7. sept:

Kva er demens- ei innføring i dei ulike demens-sjukdomane

 

Torsdag 14. sept:

Kommunikasjon

Informasjon om hjelpemiddel, velferdsteknologi og

tilrettelegging av omgjevnader

 

Torsdag 21. sept:

Tenester og tilbod i Stad kommune

Framtidsfullmakt, samtykke og pårørande si rolle.

 

Torsdag 28.sept:

Pårørande fortel frå eigne erfaringar

Arrangør

Hukommelseteamet i Stad kommune

Kontakt

Anne Karin Vangberg tlf 99 47 90 14

Andre tidspunkt

  1. Torsdag, 07.09.2023 17.30 - 07.09.2023 20.30
  2. Torsdag, 14.09.2023 17.30 - 14.09.2023 20.30
  3. Torsdag, 21.09.2023 17.30 - 21.09.2023 20.30
  4. Torsdag, 28.09.2023 17.30 - 28.09.2023 20.30