Møteplass for helsefremmande dialog mellom pårørande og fagfolk

MØTEPLASS er ein arena for eit likeverdig møte og gjensidig læring mellom pårørande og fagfolk,
der pårørande sin situasjon er i fokus.
Her møtast pårørande og fagfolk til ein likeverdig dialog om korleis det er å leve tett på familie-
medlemmer med psykiske utfordringar, og korleis hjelpeapparatet fungerer innan det psykiske
helsefeltet.

Dato
1. juni 2023
Tid
17:30 - 20:30
Stad
Stad rådhus, Nordfjordeid - Kantina 2.etg.

TID/STAD: Torsdag 1.juni 2023 kl. 17.30-20.30 – Eid Rådhus – Kantine 2. etasje
TEMA: «Korleis samarbeide når pasienten manglar samtykkekompetanse?»
PÅMELDING til:
▪ Kristin Heimlid Øiestad– Tlf: 92 62 10 76 – E-post: kristin.oiestad@stryn.kommune.no
▪ LPP v/ Astrid Gytri – Tlf: 90 13 89 82 - E-post: lpp.sfj@lpp.no
Du er hjarteleg velkomen også utan påmelding.

Arrangør

LPP - Landsforening for Pårørende innen Psykisk helse

Kontakt

Kristin Heimlid Øiestad– Tlf: 92 62 10 76 – E-post: kristin.oiestad@stryn.kommune.no