MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Den samskapande kommunen

Den samskapande kommunen

Kort fortalt om prosjektet

  • Stad kommune har saman med Nordre Follo kommune, Telemarksforskning og konsulentselskapet TINKR fått midlar frå Forskningsrådet til prosjektet Den samskapende kommune

  • Prosjektet skal gå over tre år

  • Prosjekta starta opp i januar 2021 med deltaking frå folkevalde, tilsette, innbyggjarar/næringsliv/frivillige

Klikk for stort bilete   

Prosjekt