MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Den samskapande kommunen

Den samskapande kommunen

Kort fortalt om prosjektet

  • Stad kommune har saman med Nordre Follo kommune, Telemarksforskning og konsulentselskapet TINKR fått midlar frå Forskningsrådet til prosjektet Den samskapende kommune

  • Prosjektet skal gå over tre år

  • Prosjekta starta opp i januar 2021 med deltaking frå folkevalde, tilsette, innbyggjarar/næringsliv/frivillige

Klikk for stort bilete   

Prosjekt