MELDING

Info om korona i Stad kommune


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Dette satsar vi på

Stad kommune ynskjer å invitere til dialog for utveksling av tankar, idear og planar som gjeld framtida for Eidsgata. Kva framtidsvisjonar og ønsker har du for gata vår?