Bulystteam – STADutvikling

Bulystteam – STADutvikling

Vi vil få til eit tettare, meir langsiktig og meir «saumlaust» samarbeid mellom bygdelag og frivillige lag og organisasjonar i Stad og den nye kommunen. Eit eige bulyst-team vil arbeide ut mot bygder, kulturliv og frivillighet. Saman skal vi utvikle livskraftige små og store stader som legg til rette for tilflytting i heile den nye kommunen.

Kontakt

Kristine Dahl
Kommunalsjef kultur og samfunn
E-post