Eit felles løft for rekruttering

Eit felles løft for rekruttering

Næringslivet i Stad og Stad kommune skal arbeide nært saman for å få fleire til å flytte til og finne seg drøymejobben i Stad og Nordfjord. Vi har allereie lagt ein felles slagplan for rekruttering – i 2020 byrjar vi å rulle den ut. Målet vårt er at vi skal bli 10.000 i Stad innan 2030!

Kontakt

Kristine Dahl
Kommunalsjef kultur og samfunn
E-post