Helse i alt vi gjer

Helse i alt vi gjer

Ein aktiv kvardag er den beste garantien for eit sunt og godt liv. Stad kommune vil satse på førebygging, friskliv-tilbod og nært samarbeid med alle gode krefter i lokalsamfunnet for å legge til rette for ein aktiv kvardag for unge og gamle. Saman med nye prosjekt som primærhelseteam (forsterka legekontor) og digital avstandsoppfølging ut i eigen heim, skal vi legge til rette for at du kan ha eit trygt og godt liv, der du så langt råd er får hjelp og rettleiing til å ta vare på di eiga helse. 

Kontakt

Barbro Longva
Kommunalsjef helse og omsorg
E-post
Mobil 928 55 900
Anne Ruth Botn Bjørlo
Rådgjevar
E-post