Reiselivet som framtidsnæring

Reiselivet som framtidsnæring

Det som er med å gjere Stad til ein triveleg stad å besøke, vil i dei aller fleste tilfelle også gjere Stad til ein endå meir triveleg stad å bu. Vi skal vere ein kommune som satsar målretta på å ynskje folk velkomne, og sørger for at reiselivet kan vekse på ein kontrollert og berekraftig måte som skjer på lokalsamfunnet sine premiss. Satsing på reiseliv skal gå hand i hand med kultur- og stadutvikling – og skape nye arbeidsplassar og vekst i heile den nye kommunen. 

Kontakt

Kristine Dahl
Kommunalsjef kultur og samfunn
E-post