Dette satsar vi på

Stad kommune ynskjer å invitere til dialog for utveksling av tankar, idear og planar som gjeld framtida for Eidsgata. Kva framtidsvisjonar og ønsker har du for gata vår?