MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Dette satsar vi på

Stad kommune ynskjer å invitere til dialog for utveksling av tankar, idear og planar som gjeld framtida for Eidsgata. Kva framtidsvisjonar og ønsker har du for gata vår?