MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

Stad kommune sin rusmiddelpolitiske handlingsplanen syner korleis Stad kommune skal bidra til å redusere negative konsekvensar av rusmiddelbruk. Planen inneheld også kunnskapsgrunnlag knytt til rusfeltet og retningslinjer for kommunen si sakshandsaming av sals- og skjenkeløyve.

Sals- og skjenketider er fastsett i eiga forskrift om sals- og skjenketider for alkoholhaldig drikk og om opningstider for serveringsstadar i Stad kommune.

Stad kommunestyre vedtok rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 i møtet 18. juni 2020, KS-sak 20/085.

 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 (PDF, 2 MB)

Forskrift om sals- og skjenketider for alkoholhaldig drikk og om opningstider for serveringsstadar i Stad kommune

 

Trykk her for å lese meir om løyve knytt til sal og skjenking av alkohol.