MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

17. mai i Stad 2021

17. mai i Stad 2021

Feiringa av nasjonaldagen blir også i år annleis enn vi er vant til.  - Vi håper likevel at det skal bli ei flott og gledeleg feiring rundt omkring i Stad!

Som i fjor er det planlagt ei felles digital sending i samarbeid med lokalavisene med opptak av talar og aktivitetar som blir førebudd i forkant.

Klikk for stort bilete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program for dei ulike bygdene vil bli lagt ut her på kommunen si nettside og FB-side så snart det er klart.

Program 17. mai 2021

17. mai program 2021

Her kan de lese dei gjeldande nasjonale råda for nasjonaldagen: https://www.nrk.no/norge/nasjonale-rad-og-regler-gjelder-ogsa-pa-17.-mai-1.15466876