Alle Kringom sine serviceskyss-ruter vert innstilte inntil vidare

Innstillingane blir gjort for å avgrense spreiing av koronaviruset. 

Informasjon om innstillingane vert publisert på Kringom.no, samt skjermar på terminalar og på Kringom si Facebook-side. Skyss/Kringom kjem tilbake med informasjon når vi veit kva tid rutene vil starte opp att.