MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Anbod brøyting vinteren 2021/2022

Anbod brøyting vinteren 2021/2022

Klikk for stort bilete Stad kommune har no lyst ut rammeavtale på 8 brøyteroder i kommunen – med tilbodsfrist 11.oktober.

Konkurransen er tilgjengeleg på følgjande link:

https://www.doffin.no/Notice/Details/2021-325374

Aktuelle tilbydarar må levere sitt tilbod i konkurransen via systemet EU Supply. Viser til konkurransegrunnlaget (på link) for meir informasjon