Drenering

I jordbruksforhandlingane vart satsane for tilskot til drenering auka til kr 2.500 pr. dekar for systematisk grøfting og kr 38 pr. løpemeter tilfeldig grøft frå 1.juli.

Dei som har fått tildelt tilskot og ikkje starta grøftinga kan trekke søknaden og kome med ny søknad på auka satsar.

For søknadsskjema klikk her

Kontakt Landbrukskontoret ved spørsmål. Tlf 979 91052