MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Éin ny person smitta med covid-19 i Stad kommune 

Éin ny person smitta med covid-19 i Stad kommune 

Éin ny person har testa positivt for covid-19 i Stad kommune. Personen var allereie i karantene som nærkontakt til ein person med påvist smitte, og smittetilfellet har ikkje ført til nye nærkontaktar i saka.

Smittetilfellet er kobla til den kjende saka der smittevegen kan sporast tilbake til Bergen. Den smitta er i heimeisolasjon.

Kommunen har gjennomført omfattande smittesporing og testing i veka som har gått, og ein har klart å få god kontroll på situasjonen. Fleire prøvesvar er venta laurdag. Kommunen kjem tilbake med ny informasjon når vi kjenner resultatet av desse.