MELDING

Info om korona i Stad kommune


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Folkemøte om utvikling av Selje mot 2030

Folkemøte om utvikling av Selje mot 2030

I fredag ettermiddag møtte nær 70 innbyggjar på info- og dialogmøtet om visjonar og planar for utvikling av Selje fram mot 2030. Her finn du presentasjonane frå møtet og opptak av nettsending. 

Program

Klikk for stort bilete 

Presentasjonar og opptak frå møte 16.10

Opptak frå nettsending

•    Innleiande foredrag frå ordførar i Stad og styreleiar i Selje Næringsforening: Frå 11 til 28 minutt i sendinga
•    Presentasjon av sakene om basseng/fleirbrukshall og sal av legekontor v/ Kommunalsjef Kristine Dahl: 28 til 43 minutt Presentasjon Stad kommune (PDF, 3 MB)
•    Presentasjon av sak om Selje Prestegard v/ Gerd Fløde Bjørlo: 44 til 58 minutt Presentasjon Selje prestegard (PDF, 5 MB)
•    Presentasjon av planane om nytt hotell v/ Selje Hotell Invest, LINK og Peak arktitekter: 59 minutt til 1:41 Presentasjon Selje Hotell Invest Del 1 (PDF, 646 kB), Del 2 (PDF, 12 MB)
•    Samla «framtidsvisjon» for Selje v/ Vicente i Stadsutviklaren: 1:44 til 1:59 Presentasjon, moglegheitsstudie Selje sentrum,Stadutviklaren (PDF, 17 MB)
•    Presentasjonar av Selje Idrettslag og Blåmyra: 2:00 til 2:16 Presentasjon Selje IL (PDF, 810 kB) Presentasjon Blåmyra (PDF, 10 MB)
•    Oppsummering og samling av trådane v/ Alfred og Kristine: 2:16 til 2:27