Fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022

Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune har gjort følgjande vedtak 24.05.22 i saken fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022.

Tildelingar til anlegg i Stad kommune.

Ordinære anlegg i Stad kommune 2022
Anleggsnummer Prosjekt/tiltak Søkar Tildelt sum
71052 Selje Idrettspark kunstgras 7 ar Selje Idrettslag 105 000
59120 Harpefossen Skisenter, rehabilitering fjellheis Harpefossen Skisenter AS 999 000
51482 Nordfjordeid skule, fleirbrukshall Stad kommune 3 100 000

 

Nærmiljøanlegg i Stad kommune 2022
Anleggsnummer Prosjekt/tiltak Søkar Tildelt sum
74339 Ballbane, Torvik bustadfelt Stad kommune 188 000
74340 Aktivitetsløype, Torvik bustadfelt Stad kommune 215 000
75632 Øynavegen, trinn 2 Haugen og Dalen bygdeutviklingslag 300 000
75991 Firkanten, Nordfjordeid skule Stad kommune 591 000

 

Møte i Hovudutval for kultur, idrett og integrering 24.05.2022