Stad

Geolog venta ca 15.00

Geolog venta ca 15.00

Torheimsvegen er framleis stengt. NVE har sendt to geologar frå NGI som er venta til Nordfjordeid ca. 15.00.
Det vert informasjonsmøte på hotellet for alle som er evakuerte kl 15.30. 

Det er førebels uklart når vegen opnar igjen. Kommuneleiinga er i dialog med politiet og NVE for meir informasjon om situasjonen.

Kommunen vil oppdatere informasjon på heimeside og på facebook fortløpande.

For spørsmål, ring kommunen sitt sentralbord tlf. 57 88 58 00 (mellom kl 09.00-15.00).
Vakttelefon for vatn, avløp og veg tlf. 95 94 90 12.

Ved akutte hendingar ring nødnummer: 

Brann og større ulukker                110
Politi og redningssentral                112
Ambulanse – akuttmedisinsk nødhjelp                113