MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Har du hugsa å søke barnehageplass?

Har du hugsa å søke barnehageplass?

Vi minner om at søknadsfristen til barnehageplass for barnehageåret 2020/2021 er 1. mars. Søknad finn du her på Stad kommune si nettside.

Søke barnehageplass