Høyring – lokal forskrift om open brenning

Utval for areal og eigedom har gjort følgjande vedtak i sak 20/39: Med heimel i forvaltningslova § 37 vert framlegg til lokal forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar lagt ut på høyring.

Merknader kan sendast innan 03.05.2020 til: 
Stad kommune
post@stad.kommune.no
Rådhusvegen 11
6770 Nordfjordeid