Influensa- og koronavaksinasjon hausten 2023

Vaksinering for alle over 65 år og dei andre risikogruppene vil bli gjennomført første veka i november.

Det vil bli tilbod om både influensavaksine og coronavaksine desse dagane.

Korona og influensavaksine kan takast samtidig. Ved samvaksinering settast vaksinane i kvar sin arm.

Alle over 65 år bør ta begge vaksinane. Vaksne som er kronisk sjuke, har alvorleg fedme eller er gravide bør også ta vaksinane.

Du finn meir utfyllande vaksineinformasjon på Folkehelseinstituttet sine nettsider

Vaksinasjonsdagar for risikogruppene

Selje skule (gymsalen) :

  • Torsdag 2. november kl 16.00-19.00 - for personar fødde i månadane januar til juni
  • Onsdag 8. november kl 16.00-19.00 - for personar fødde i månadane juli til desember

Eid Idrettshus:

  • Torsdag 2. november kl 09.00-14.30 - for personar fødde i månadane januar til juni
  • Onsdag 8. november kl 09.00-14.30 - for personar fødde i månadane juli til desember

Drop-in vaksinasjon begge stadar (ikkje timebestilling).

I år kostar influensavaksinasjon for risikogruppene kr. 250,- . Betaling med bankkort eller Vipps. Koronavaksinasjon er gratis.