Informasjonsmøte om reguleringsplanar 23. juni

Informasjonsmøte om reguleringsplanar 23. juni

Kystverket og Stad kommune inviterer til informasjons- og innspelsmøte om Stad skipstunnel og pågåande planprosessar for Moldefjorden og Kjøde.