Kunngjering av valnemnda si innstilling til meddommarar og forslag til skjønnsmedlem for perioden 2025-2028

Valnemnda i Stad kommune har fylgjande innstilling til val av meddommarar og forslag til skjønnsmedlem for perioden 01.01.2025 - 31.12.2028:

Meddommar Sogn og Fjordane tingrett:

 • Signe Kjær Nielsen
 • Siri Merete Skårbø Maurstad
 • Anne Lise Hildenes Engeland
 • Terese Balsnes
 • Janne Lunde
 • Grete Jacobsen
 • Aina Otneim
 • Elisabeth Sveum Tofte
 • Marie Kristine Kroken
 • Monica Totland
 • Kristoffer Espelund
 • Magnus Sævik
 • Dag Henning Reksnes
 • Stein Tore Høynes
 • Eivind Holmboe
 • Tommy Silden
 • Arild Dag Myklebust
 • Kurt Sjåstad
 • Einar Hessevik
 • Eivind Førde Kupen

 

Meddommar Sogn og Fjordane jordskifterett:

 • Anne Moen
 • Veronica Hatlenes
 • Sigrid Ervik
 • Unn Henden
 • Rita Borgundvåg
 • Rune André Liseth
 • Øystein Hessevik
 • Bjørn Aardal
 • Knut Tore Nes Hjelle
 • Daniel Vidar Dalsbø

 

Meddommar Gulating lagmannsrett:

 • Sølvi Leivdal Taklo
 • Unni Karin Dragseth
 • Margareth Olin Leivdal
 • Per Inge Midthjell
 • Jon-Aage Bjørnholt
 • Nils Per Sjåstad

 

Forslag til skjønnsmedlem som vert valgt av Vestland fylkeskommune:

 • Anne Kari Vangberg
 • Merete Nerland
 • Hanne Marie Utvær
 • Cecilie Bjørlo
 • Gjertrud Årvik
 • Kirsti Ohrvik Olsen
 • Kristine Strømsøy Fiskå
 • Linda Josdal
 • Janne Silden
 • Marita Aarvik
 • Kari-Ann Lien Eide
 • Ronny Strand
 • Magnus Sævik
 • Svein Per Ervik
 • Thomas Strand
 • Erlend Åndal
 • Atle Riksfjord
 • Ingolf Pettersen
 • Jan Inge Fagerlid
 • Vegard Dalsbø
 • Roger Hamre
 • Jan Kåre Ravnøy

 

Eventuelle merknader til valnemnda si innstilling sendast til Stad kommune, post@stad.kommune.no innan 05.juni 2024.

Sak om val av meddommar og forslag til skjønnsmedlem for perioden 01.01.2025-31.12.2028 vert handsama av Stad kommunestyre 20. juni 2024.