MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Infovideo om utbrotet i Stad mars 2021

Informasjon om KORONATESTING - Informasjon om VAKSINERING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Kurs i Tilskuddsportalen 15. januar

Kurs i Tilskuddsportalen 15. januar

Bli med på ein temakveld som kan gi ditt lag/din aktivitet mykje pengar i klubbkassa! Stad kommune, i samarbeid med Tilskuddsportalen, inviterer med dette frivillige lag og organisasjonar i Stad til eit inspirerande kurs i bruk av nettstedaden Tilskuddsportalen. 

Kurset er for lag og organisasjonar/frivillige i Stad kommune. Det er gratis og vert halde av Anne-Grethe de Geus frå Tilskuddsportalen. Bruk av Tilskuddsportalen gratis for frivillige lag og foreningar registrert med adresse i Stad kommune. Portalen har tilgang til meir enn 1500 tilskudd tilgjengelig for lag og foreningar, og er eit verktøy for å finne fram i «tilskotsjungelen». Meld deg på ved å bruke påmeldingsskjema nedanfor.

Dato: Onsdag 15. januar kl 1800-2000
Sted: Bryggja Grendahus
Pris: gratis

Påmelding
 

Gå inn på www.tilskuddsportalen.no og registrer deg no, så får du meir ut av kurset!
 
Tema som blir diskutert:

- korleis finne aktuelle tilskot å søke på
- korleis skrive betre søknadar
- siste nytt om tilskot og fristar
- dele informasjon og lære av kvarandre
- motta viktig informasjon frå kommunen
- få månedleg nyheitsbrev med råd om tilskot

Velkomen!