MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Melding til abonnementar Kaldekloven vassverk

Melding til abonnementar Kaldekloven vassverk

Klikk for stort bileteDet har i morgentimane i dag vore driftsforstyrrelsar ved Kaldekloven vassverk på grunn av brot i vassledinga ved Rysta på Naustdal.

Dette kan medføre farge og partiklar i vatnet og eventuelt luft.
Spyl ut og reinsk silar.
Bruk ikkje varmevatn før vatnet er klårt.

Mvh. Kommunalteknikk Stad Kommune