MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Midlertidig stenging av den kommunale vegen frå Drage til Fure

Midlertidig stenging av den kommunale vegen frå Drage til Fure

Kommunale vegen mellom Drage og Fure på Stadlandet er midlertidig stengt på grunn av snø og rasfare. Vegen vil bli opna igjen når forholda tillatar det. Vi beklager ulempene dette medfører.