Midlertidig stenging av den kommunale vegen frå Drage til Fure

Midlertidig stenging av den kommunale vegen frå Drage til Fure

Kommunale vegen mellom Drage og Fure på Stadlandet er midlertidig stengt på grunn av snø og rasfare. Vegen vil bli opna igjen når forholda tillatar det. Vi beklager ulempene dette medfører.