MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Ved spørsmål om testing for koronavirus - ta koronasjekken eller kontakt fastlege/legevakt.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Informasjon til reisande - div. informasjonsmateriell for distribusjon /ulike språk

Minner om søknadsfrist SMIL-midlar i dag 15. mai 2020

Minner om søknadsfrist SMIL-midlar i dag 15. mai 2020

Strategiplanen for 2020 -2023 for SMIL-midlar er under politisk behandling og skal opp i kommunestyret for godkjenning. Den godkjende strategien vil bli lagt ut på heimesida kort tid etter godkjenning. Vi har derfor i år sett ut søknadsfristen til fredag 15. mai. Miljøtiltak som t.d. tak over gjødsellager vil bli prioritert framfor andre tiltak.

Dersom de har spørsmål, ta kontakt med Bernt Reed  eller Åse Marie Ravnestad tlf 

 

Klikk for stort bilete