Møte i utval for areal og eigedom 29.11.2022 kl 9

Det er møte i utval for areal og eigedom tysdag 29. november 2022 kl 9. Møtestad: Kl 9: Synfaring, oppmøte brannstasjon Stadlandet. Kl 10.30: Stad hotell, møterom Kjerringa, 2.etg. Her kan du sjå møteinnkallinga.