MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring 12.01.2021 kl 9

Møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring 12.01.2021 kl 9

Det er møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 12. januar 2021 kl 9. Her kan du sjå møteinnkallinga. Det er digitalt møte grunna smittevern.