Møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring 30.11.2021 kl 9

Det er møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring  tysdag 30. november 2021 kl 9. Møtestad: Selje - Pelagia (Moldefjorden). Møte frå kl. 11.00: Kommunehuset i Selje. Her kan du sjå møteinnkallinga.