Møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring 31.01.2023 kl 9

Det er møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 31. januar 2023 kl 9. Møtestad: Kl 09.00: Rådhuset, kommunestyresalen, 2.etg.(felles orientering i lag med utval for areal og eigedom). Ca kl 11.30: Rådhuset, formannskassalen 2.etg. Her kan du sjå møteinnkallinga.