Møtebok råd for menneske med nedsett funksjonsevne 30.01.2023

Det var møte i råd for menneske med nedsett funksjonsevne måndag 30. januar 2023. Her kan du sjå møteboka.