MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Infovideo om utbrotet i Stad mars 2021

Informasjon om KORONATESTING - Informasjon om VAKSINERING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Møtebok Stad eldreråd 09.03.2020

Møtebok Stad eldreråd 09.03.2020

Det var møte i Stad eldreråd måndag 9. mars 2020. Her kan du sjå møteboka