MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Møtebok Stad formannskap 09.09.2021

Møtebok Stad formannskap 09.09.2021

Det var møte i Stad formannskap torsdag 9. september 2021. Her kan du sjå møteboka.