Møtebok Stad råd for menneske med nedsett funksjonsevne 28.11.2022

Det var møte i Stad råd for menneske med nedsett funksjonsevne måndag 28. november 2022. Her kan du sjå møteboka.