Møtebok utval for areal og eigedom 08.02.2023

Det var ekstraordinært møte i utval for areal og eigedom onsdag 8. februar 2023. Her kan du sjå møteboka.