Møtebok utval for areal og eigedom 29.11.2022

Det var møte i utval for areal og eigedom tysdag 29. november 2022. Her kan du sjå møteboka.