MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Møtebok utval for kultur, idrett, samfunn og næring 11.01.2022

Møtebok utval for kultur, idrett, samfunn og næring 11.01.2022

Det var møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 11. januar. Her kan du sjå møteboka