Møtebok utval for kultur, idrett, samfunn og næring 29.11.2022

Møtebok utval for kultur, idrett, samfunn og næring 29.11.2022

Det var møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 29. november 2022. Her kan du sjå møteboka.